Symptomen

Verschijnselen van Decompensatio Cordis

Over het algemeen genomen zijn de symptomen van hartfalen vaak erg onduidelijk en in veel gevallen kan er geen goede diagnose worden gesteld. Het komt vaker voor dat het in de loop van de tijd steeds zekerheid bestaat dat het om hartfalen gaat, omdat er steeds meer symptomen wijzen in de richting van Decompensatio Cordis. Doordat er twee gevallen van hartfalen zijn is het lastig om te benoemen welke symptomen er behoren tot hartfalen. Er kan een acuut hartfalen optreden en patiënten kunnen lijden met chronisch hartfalen. Bij acuut hartfalen is de patiënten meestal ernstig kortademig, wat vaak ook wijst op COPD. Hierdoor wordt het lastig om direct te zeggen dat het om hartfalen gaat. Bij chronisch hartfalen zal er snel moeheid optreden bij lichamelijke zware inspanning, ook kortademigheid en hoest bij het plat liggen op bed komen voor bij chronisch hartfalen. Al deze klachten werden voor jaren terug vaak als onschuldig bevonden en gelinkt aan het ouder worden.