Oorzaken

Oorzaken Decompensatio Cordis

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk bij Decompensatio Cordis, omdat Decompensatio Cordis meerdere aandoening omvat. In de meeste gevallen gaat er voorafgaand aan een Decompensatio Cordis één of meerde hartinfarcten.

Oorzaken die er uitspringen bij Decompensatio Cordis

Er zijn twee oorzaken die er uitspringen bij hartfalen namelijk;

1. hypertensie
2. Coronaire hartziekten

Bij een hypertensie raakt het hart vermoeid doordat het hart een lange tijd het bloed met een te hoge kracht heeft moeten rondpompen door het lichaam. Bij coronaire hartziekten sterft er door een infarct een gedeelte van de hartspier af, hierdoor zal de pompkracht afnemen van het hart. Ook andere ziekten kunnen een oorzaak zijn van hartfalen. Bij deze ziekten zal er een tekort in de circulatie ontstaan. Dit komt voor bij anemie, waarbij er minder zuurstof per concentratie wordt rondgepompt en bij hyperthyreoidie hierbij vraagt het hart meer inspanning door een verhoogde stofwisseling. De twee belangrijkste oorzaken die er uit springen zullen hieronder behandeld worden.
oorzaken hartfalen

Hypertensie

Hypertensie is een andere benaming voor een te hoge bloeddruk en veelal heeft hypertensie de volgende oorzaken ziekten aan de nieren, bloedvaten, hormoonklieren of door een zwangerschap. Is één van de genoemde ziekten de oorzaak voor een te hoge bloeddruk dan wordt er meestal gesproken over een secundaire of symptomatische hypertensie. In negen van de tien gevallen wordt er niet direct een oorzaak ontdekt voor een hypertensie, wanneer dit het geval is spreekt men over een essentiële hypertensie. Wat een belangrijke rol speelt bij een essentiële hypertensie is erfelijkheid. Mensen die in de risicogroepen vallen worden meestal altijd gecontroleerd op een te hoge bloeddruk. De risicogroep omvat mensen met diabetes, verhoogd cholesterolgehalte, rokers en bij mensen waarbij hart en vaatziekten of ernstige hoge bloeddruk in de familie voorkomt. De gevolgen van een te hoge bloeddruk is dat er een vergrote kans bestaat op het krijgen van een Decompensatio Cordis.

Hartinfarct

Een hartinfarct of ook wel een hartaanval genoemd kan leiden tot hartfalen. Bij een hartinfarct zal een deel van de hartspier afsterven door een te groot gebrek aan zuurstof. Hierdoor zal de pompkracht van het hart afnemen waardoor de bloedtoevoer vele malen minder zal worden. Een hartaanval kan leiden tot hartfalen, levensbedreigende hartritmestoornissen of zelfs tot sterfte. De oorzaak van een hartinfarct komt voort uit een bloedprop die de toevoer van het bloed tegen gaat. Bij een hartaanval heerst er meestal een drukkende pijn op de borst, die vaak verder uitstraalt naar de schouders, kaken en armen. Ook zijn er symptomen van zweten, misselijkheid en braken.