Decompensatio Cordis

decompensatio cordisDecompensatio Cordis is dé officiële benaming voor hartfalen. Er bestaan twee vormen van Decompensatio Cordis, namelijk chronische hartfalen en acute hartfalen. Bij hartfalen verliest de hartspier kracht waardoor het bloed minder krachtig door het lichaam wordt gepompt. Doordat het bloed minder krachtig wordt rond gepompt zal het weefsel in het lichaam minder zuurstof krijgen. Ook kan er een ophoping van bloed kunnen ontstaan in de longen of in de bloedvaten die zorgen voor de lichaamscirculatie. Chronische hartfalen hebben veelal klachten als moeheid, kortademigheid en hoesten. Acute hartfalen wat ook wel astma cardiale genoemd wordt zal de persoon snel ernstig kortademig worden, omdat het hart van het ene op het andere moment niet meer instaat is om het bloed goed rond te pompen in de lichaamscirculatie.

Wanneer komt Decompensatio Cordis voor?

Door de veroudering van de bevolking komt Decompensatio Cordis steeds vaker voor. Ouderen vormen ook de risicogroep voor hartfalen. Per huisarts zullen er ongeveer jaarlijks 10 tot 15 nieuwe hartpatiënten bij komen. Doordat patiënten met hartfalen ongeveer nog 2 á 3 jaar leven hebben huisartspraktijken ongeveer 30 tot 40 chronische hartpatiënten. Er zijn heel veel oorzaken waarom de pompkracht van het hart afneemt, de twee belangrijkste oorzaken zijn hypertensie en coronaire hartziekte. Bij hypertensie raakt het hart vermoeid omdat het jarenlang bloed heeft moeten rond pompen tegen een hoge druk in. Coronaire hartziekten ontstaat wanneer er een infarct heeft plaats gevonden waardoor een deel van de hartspier zal afsterven. Door het afsterven van de hartspier zal de pompkracht in haar totaal afnemen. Naast hartziekten kunnen ook andere ziekten de oorzaak zijn van hartfalen, bijvoorbeeld door anemie of bij hyperthyreoide. Bij anemie wordt er minder zuurstof rond gepompt in het lichaam en bij hyperthyreoide vraagt de verhoogde stofwisseling om meer inspanning van het hart.

Verschijnselen bij Decompensatio Cordis

De symptomen bij hartfalen zijn vaak zeer onduidelijk en in de meeste gevallen kan een diagnose niet met alle zekerheid gesteld worden. Deze zekerheid groeit in de loop van de tijd doordat er geleidelijk aan steeds meer symptomen wijzen op hartfalen. Bij acute hartfalen staat het bekend dat zeer ernstige kortademigheid optreedt. Patiënten met acute hartfalen hebben vaak ook te maken met COPD, want deze ziekten komen veel voor bij de zelfde patiënten. Bij chronische hartfalen hebben patiënten vaak last van moeheid, hoesten en kortademigheid. Ook komt er bij de meeste mensen een hoge bloeddruk bij kijken.

Behandeling van Decompensatio Cardis

Zodra er klachten opkomen zetten in de richting van hartfalen is het van belang om het lichaam zo snel mogelijk weer in conditie te krijgen en te houden. Hierbij hoort ook afvallen naar een gezond gewicht en het trainen van de conditie. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om vocht en zout te beperken. Hiernaast zal de patiënt de rest van het leven medicatie moeten slikken. Bij een controle afspraak zal de arts vooral het gewicht controleren, een toename van het gewicht komt meestal door het vasthouden van vocht. Patiënten worden dan ook verzocht om dagelijks op de weegschaal te gaan staan om het gewicht te controleren. Daarnaast moeten ze in de gaten te houden wanneer moeheid en kortademigheid opkomt. Is dit het geval moet de arts direct ingeschakeld worden.